Eğitim Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Üye: Prof. Dr. Arzu YILDIRIM

Üye: Doç. Dr. Asuman SALTAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Şadiye ÖZCAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Handan EREN

 

Akreditasyon Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Üye:  Dekan Yardımcıları

Üye:  Bölüm Başkanları 

Üye:  Anabilim Dalı Başkanları

 

Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Üye: Prof. Dr. Arzu YILDIRIM

Üye: Doç. Dr. Asuman SALTAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Tubanur ASLAN ENGİN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Şeyda CAN

 

Hemşirelik Bölümü Yatay Geçiş, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Şadiye ÖZCAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Handan EREN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Şeyda CAN

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yatay Geçiş, Ders Eşdeğerlik ve İntibak Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Asuman SALTAN

Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Seval YILMAZ

Üye:  Öğr. Gör. Pelin TİRYAKİ

 

Hemşirelik Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Başkan: Bölüm Başkanı

Üye: Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Şeyda CAN

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Başkan: Bölüm Başkanı

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Seval YILMAZ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Tubanur ASLAN ENGİN

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için Ön Değerlendirme Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Üye: Prof. Dr. Arzu YILDIRIM

Üye: Doç. Dr. Asuman SALTAN

 

Burs ve Yardım Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tubanur ASLAN ENGİN

Üye: Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

Üye: Araş. Gör. Duygu DEMİR

 

Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Handan EREN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Seval YILMAZ

Üye: Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

 

Kısmı Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Seçme Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tubanur ASLAN ENGİN

Üye: Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

Üye: Araş. Gör. Duygu DEMİR

 

Değişim Programları  (Erasmus, Farabi, Mevlâna) Koordinatörleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü: Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Seval YILMAZ

Hemşirelik Bölümü:  Araş. Gör. Duygu DEMİR

 

Fakülte Kalite Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Handan EREN

 

Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi

Öğr. Gör. Pelin TİRYAKİ

 

Fakülte Basın Temsilcisi

Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

 

Fakülte Web Sayfası Sorumlusu

Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kalite Temsilcisi

Öğr. Gör. Pelin TİRYAKİ

 

Hemşirelik Bölümü Kalite Temsilcisi

Araş. Gör. Duygu DEMİR

 

Etiket: komisyonlar