Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Asuman Saltan

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Seval Yılmaz

Öğr.Gör.

Pelin Tiryaki