Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Türkiye'de Fizyoterapi Eğitiminde Güncel Gelişmeler"  konulu söyleşi Microsoft Teams üzerinden  online olarak yapılacaktır. 

Toplantı linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3004c9c856b473ea2644767353dd0fe%40thread.tacv2/1621934770925?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa27bd9d-0ddb-4152-84c3-d2285c483fe8%22%2c%22Oid%22%3a%2264ba46d5-37fc-4041-92be-49dc37706e30%22%7d

 

Etiket: turkiyede-fizyoterapi-egitiminde-guncel-gelismeler-soylesi