Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, bireyi ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bilim ve sanattan oluşan bir disiplindir. Hemşirelerin rolü, bir insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının tüm alanlarını kapsar. Hemşirelerin “bakım verme” ve “tedavi planına katılma” rollerinin yanı sıra, “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “işbirliği yapma”, “iletişimi sağlama” gibi rolleri de bulunmaktadır.

Programa kabul edilmek için adayların merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavında belirlenen taban puanı almış olması gerekir. Bölüm, YKS'nin sayısal puan türüyle öğrencileri kabul etmektedir. Bölümün eğitim süresi 4 yıl ve eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilerimiz ilk üç yılda kazandıkları bilgi ve becerileri pekiştirmek, mezuniyet sonrasında mesleki yaşamlarına daha kolay uyum sağlamak ve kaliteli bakım vermek amacıyla son sınıfta klinik/alanlarda intörn hemşire olarak uygulama yaparlar. Mezunlarımız ‘hemşire’ unvanı alırlar. Hemşire unvanı aldıktan sonra hastaneler, aile sağlığı merkezleri, okullar, çocuk esirgeme kurumları, yaşlı bakım merkezleri, huzurevleri, evde sağlık hizmetleri, ceza ve tutukevleri, iş yerleri, danışmanlık merkezleri, Ar-Ge merkezleri, gibi sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Mezunlarımız gerekli şartları yerine getirerek hemşirelik ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler. Üniversitelerin ilgili birimlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Bölüm; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, edindikleri bilgileri eğitim öğretim süreçlerine aktaran, sürekli kendini geliştiren, eğitim-öğretim süreçleri konusunda tecrübeli öğretim elemanı kadrosuna sahiptir. Bu doğrultuda bölüm; çağdaş ve nitelikli eğitim programı ile ülkesine karşı sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere sahip, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, uygulayıcı, araştırıcı, eğitici, lider ve yönetici profesyonel hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüme 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk öğrenciler alınmış ve eğitim-öğretime başlanmıştır.

Bölümde; 2 Profesör, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Etiket: hemsirelik