2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda 60 öğrenci kontenjanı verilmiştir.

Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında ilk öğrencilerini almış ve eğitim-öğretime başlamıştır !

Öğrenciler Lisans Derecesi ile mezun olurlar. Mezun olanlar "Fizyoterapist" unvanı alırlar. Fizyoterapistler, uzman hekim tarafından tanısı konmuş hastaların, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını, planlar ve uygularlar. Aynı zamanda sağlıklı kişilerde yaşam kalitesini artırmak sağlıklı halin devamının sağlanması ve geliştirmek için kişiye özel egzersiz ve eğitim programları oluşturabilirler. Bu sayede son zamanlarda yaygın olan bir yaklaşımı yerine getirmiş olurlar. Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi yaklaşımı gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı uygulamalarının eklenmesini sağlamıştır. Dolayısı ile fizyoterapistler herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlik yapabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren bir 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir. Programa kabul için adayların lise diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavında programa giriş için belirlenen taban puanı almış olması gerekir. Bölüm, üniversite yerleştirme sınavı YKS'nin sayısal puan türüyle öğrencileri kabul eder. Bu programdan mezun olan öğrenciler gerekli şartları yerine getirerek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yüksek lisans sonrasında ise doktora programlarına devam edebilir.

Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde, ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, romatoloji, kardiyoloji, kardiyo - vasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, pediatrik nöroloji, geriatri, odyoloji, ortez-protez üniteleri, yanık merkezleri, anestezi-reanimasyon üniteleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ve fizik tedavi ünitelerinde çalışabilirler.

Etiket: ftrtanitim