Bölüm Başkanı

Prof.Dr.

Arzu Yıldırım

Prof.Dr.

Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar

Dr.Öğr.Üyesi

Handan Eren

Dr.Öğr.Üyesi

Şeyda Can

Dr.Öğr.Üyesi

Şadiye Özcan

Araş.Gör.

Duygu Demir

Araş.Gör.

Neslihan Köse

Araş.Gör.

Zehra Su Topbaş